Jessica Larsson

Titel: Administratör, medlemsansvarig för Västmanlands läns Hushållningssällskap

Ort: Uppsala

Telefonnummer: 018-56 04 02

Mobilnummer:

E-post: jessica.larsson@hushallningssallskapet.se