Henrik Dahl

Titel: Gårdsanställd inom jordbruksdriften

Ort: Borgeby

Telefonnummer: 010-476 21 07

Mobilnummer: