Helena Ottevi

Titel: HR-chef, arbetar även mot andra Hushållningssällskap, ansvarig för IT och kontorsservice

Ort: Kalmar

Telefonnummer:

Mobilnummer: 070-55 88 934

E-post: helena.ottevi@hushallningssallskapet.se