Hanna Olofsson

Titel: Försöksledare, Säbylund, Örebro

Ort: Säbylund, Örebro

Telefonnummer: 019-603 27 04

Mobilnummer: 076-669 83 06

E-post: hanna.olofsson@hushallningssallskapet.se