Eva Edin

Titel: Forskning och utveckling, Uppsala

Ort: Västerås

Telefonnummer: 021-177725

Mobilnummer: 070-395 25 85

E-post: eva.edin@hushallningssallskapet.se