Emma Persson – Föräldraledig

Titel: Vatten- och Växtodlingsrådgivare

Ort: Kalmar

Telefonnummer:

Mobilnummer: 072-381 53 70

E-post: emma.persson@hushallningssallskapet.se