Emma Johansson

Titel: Miljörådgivare, Stödrättsbörs- och djurskyddsfrågor, Gamleby

Ort: Gamleby

Telefonnummer:

Mobilnummer: 0708-29 08 30

E-post: emma.johansson@hushallningssallskapet.se