Dan Claesson

Titel: Försöksassistent, Sjuhärad

Ort: Sjuhärad, Länghem

Telefonnummer: 0325-618625

Mobilnummer: 0708-216802

E-post: dan.claesson@hushallningssallskapet.se