Christina Milén Jacobsson

Titel: Projektledare landsbygdsutveckling, Vänersborg

Ort: Vänersborg

Telefonnummer: 0521-72 55 15

Mobilnummer: 0521-72 55 15

E-post: cmj@hushallningssallskapet.se