Birgitta Gunnarsson

Titel: Rådgivare nötkreatur, grovfoderodling, EU-rådgivare

Ort: Kristianstad

Telefonnummer: 010-476 22 30

Mobilnummer: 010-476 22 30

E-post: birgitta.gunnarsson@hushallningssallskapet.se