Anneli Lemieszewski

Titel: Verksamhetsstöd för koncernen Hushållningssällskapet Västernorrland

Ort: Härnösand

Telefonnummer: 0611-251 31

Mobilnummer: 072-401 58 58

E-post: anneli.lemieszewski@hushallningssallskapet.se