Anna Linder

Titel: Fältförsöksledare (föräldraledig)

Ort: Kristianstad

Telefonnummer: 010-476 20 48

Mobilnummer: 010-476 20 48

E-post: anna.linder@hushallningssallskapet.se