Anna Falk (föräldraledig)

Titel: Kommunikatör.

Ort: Borgeby, Kristianstad

Telefonnummer: 010-476 22 07

Mobilnummer: 0733-420735

E-post: anna.falk@hushallningssallskapet.se