Anna Douhan Sundahl (föräldraledig)

Titel: Naturvårdsrådgivare, SAM-rådgivare, Uppsala

Ort: Uppsala

Telefonnummer: 018-56 04 27

Mobilnummer: 070-648 19 41

E-post: anna.douhan.sundahl@hushallningssallskapet.se