Anders Håkansson

Titel: Försökstekniker. Ansvarig kalk och arealmätning.

Ort: Borgeby

Telefonnummer: 010-476 20 37

Mobilnummer: 010-476 20 37

E-post: anders.hakansson@hushallningssallskapet.se