Amanda Ohlsson (tjänstledig)

Titel: Redovisningsassistent

Ort: Kristianstad

Telefonnummer: 010-476 22 49

Mobilnummer: 010-476 22 49

E-post: amanda.ohlsson@hushallningssallskapet.se