Pengar till projekt om mobil gröngödsling

Hushållningssällskapet Östergötland har blivit beviljade 1 018 000 kr från Jordbruksverket för att under 2 år studera möjligheten att nyttja mobil gröngödsling i ekologisk produktion. Projektet görs i samarbete med HIR Skåne och Hushållningssällskapet Skaraborg.

-En flaskhals för ekologiska producenter är tillgången på ekogodkänd gödsel. Via projektet vill vi se över möjligheten att själv producera gödselmedlet genom att nyttja grönmassa, berättar projektansvarig Per Ståhl.

Projektet syftar till att utveckla odlingssystem där grönmassa flyttas inom gården för att styra tillförseln av växtnäring. Tre fältförsök per år är planerade under 2019 och 2020 i Skåne, Västergötland och Östergötland.

I projektgruppen utöver projektansvarig Per Ståhl (Östergötland) ingår Per Modig (Skåne), Kerstin Andersson (Skåne) och Olle Åkesson (Skaraborg).

Läs mer om projektet i vår projektdatabas