Paul Robertson ny vd för Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge

Paul Robertson har utsetts till att efterträda Mats Halling som vd för Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge. Han kommer närmast från tjänsten som vice vd inom livsmedelskoncernen KLS Ugglarps AB med särskilt ansvar för tillförsel, inköp, transporter och säkerhet.

Paul Robertson har gedigen erfarenhet inom ledning och utveckling både operativt och strategiskt inom såväl tjänstesektorn som industrin. Han har en stark förankring inom den gröna näringen med flera styrelseuppdrag och har även bedrivit eget lantbruk med odling och köttproduktion.

–  Jag är tacksam för det stora förtroendet och ser fram emot att sätta mig in i verksamheten och lära känna alla medarbetare. Den gröna näringen är avgörande för landets livsmedelsförsörjning. Hushållningssällskapets anrika arbete inom bland annat lantbruksrådgivning och utbildning av kompetent arbetskraft är mer angeläget än på väldigt länge, säger Paul Robertson.

–  För oss har det varit viktigt att hitta en person med engagemang och erfarenhet av att leda ett företag med över 200 medarbetare. Vi har varit grundliga i rekryteringsprocessen och känner att vi hittat rätt i Paul Robertson, säger Stefan Johansson, ordförande i förvaltningsutskottet (styrelsen) för Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge.

Paul Robertson börjar den 15 juli och övertar befattningen som vd i samband med att Mats Halling går i pension den 16 augusti 2023.

–  Jag välkomnar Paul till ett roligt och spännande jobb där Hushållningssällskapet spelar en viktig roll för beredskap och livsmedelsförsörjning. Det finns mycket att ta tag i både inom rådgivning och utbildning och jag önskar honom lycka till, säger Mats Halling.