Ordförande och Vd konferens med framtidsfokus

Under onsdagen samlades Vd och ordförande från landets 17 Hushållningssällskapet. Digital Transformation och framtidens affärer diskuterades.

Dagen hölls på KSLA Stockholm, där Hushållningssällskapens förbund har sitt kansli. En konstruktiv dag med många kloka tankar och erfarenhetsutbyten. Under dagen var även fotograf Petter Johansson på plats och tog bilder. Bland annat denna gruppbild där nästan samtliga Vd:ar och ordförande finns med.

Husdjursrådgivaren Mia Lindkvist som till vardags arbetar som rådgivare på HS konsult i Uppsala höll en inspirerande föreläsning om sitt aktiva tävlingscyklande i både cykelcross och mountainbike och hur hon kan använda den mentala styrkan i både rådgivningen och sitt tävlingscyklande.