Optimera vetebeståndet – växtodlingsrådgivarna på årets HIR-konferens

Hushållningssällskapens växtodlingsrådgivare träffades förra veckan i Linköping för den årliga HIR-konferensen. HIR står för Hushållningssällskapets Individuella Rådgivning och är ett rådgivningskoncept som genom personlig rådgivning optimerar lantbrukarnas produktion.

En av höjdpunkterna under konferensen var passet med beståndsuppbyggnad där bland annat doktor Ute Kropf från Universitetet för tillämpad forskning i Kiel, Tyskland föreläste. Ute Kropf framhöll vikten av att optimera vetebeståndet efter markförhållanden och efter såtidpunkten.

-Genom att sikta på 330 veteplantor per kvadratmeter för att bygga 550-650 ax som sedan matas har man chans till högst skörd, menade Ute Kropf. Axen ska fyllas med tunga kärnor genom att hålla kvävekoncentrationen i rotzonen tillräckligt hög under hela den reproduktiva fasen.

-När man ser hur många fertila sidoskott plantorna har på våren kan skördepotentialen bedömas. Om potentialen sedan begränsas i något utvecklingsstadium kan man bedöma genom att axen utvärderas innan och efter skörd, sa Ute Kropf.

Ute poängterade även att kvävegivan inte spelar någon roll om kvävet inte kommer grödan tillgodo.

– En intressant poäng vi fick med oss hem var att den faktiska kvävegivan är underordnad kvävekoncentrationen i markvätskan eftersom grödan inte kan ”äta” kväve utan måste ”dricka” kvävet, säger Ida Lindell vid HIR Skåne.

 

Vill ni veta mer om Ute Krops föredrag kontakta gärna

Ida Lindell, HIR Skåne
ida.lindell@hushallningssallskapet.se
010-476 22 84

Martin Niklasson
Hushållningssällskapet Väst och nationell samordnare för Hushållningssällskapet Växtodling
martin.niklasson@hushallningssallskapet.se
0521-725522