Optimera odlingen

I det nya numret av tidningen Arvensis fokuserar vi på placering av växtnäring, val av dräneringsdjup, markpackning och odling av luckrande grödor som oljerättika. Våra ledord är rådgivning, lönsamhet och internationella utblickar. Trevlig läsning!

Ur innehållet i Arvensis nr. 2, 2017:

 • Variera utsädesmängden i vår. Henrik Stadig, Hushållningssällskapet Skaraborg
 • Borra djupt i kvävestrategin. Linda af Geijersstam, Hushållningssällskapet Kalmar
 • Flytande gödselmedel. Jakob Eriksson, Hushållningssällskapet Halland
 • Bevattna ekogrödorna. Frans Johnson, Hushållningssällskapet Kalmar och Henrik Nätterlund, HS Konsult
 • Svårt att rädda tunt vete. Marcus Eriksson, HS Konsult
 • Nytt från Plantekongressen, godbitar från Danmark. Gunnel Hansson, HIR Skåne
 • Hellre fastgödsel i november. Sofia Delin, SLU Skara
 • Lyckas med gräset i majsen. Linda af Geijersstam, Hushållningssällskapet Kalmar
 • Kålmal drabbade höstrapsen. Jakob Eriksson, Hushållningssällskapet Halland
 • Nya insatsmedel 2017. HIR-rådgivarna vägleder.
 • Influenser i Europas veteodling. DLGs höstvetetävling inspirerar. Emma Hjelm, HIR Skåne