Öppet brev till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht: Byråkratin tar död på det svenska lantbruket

Bäste Sven-Erik! Nu är måttet rågat! Byråkratin i det svenska lantbruket når nya höjder. Lantbrukarna är luttrade efter alla år med allt krångligare regler – trots upprepade löften om förenklingar. 

Med den här utvecklingen riskerar hela företagandet på landsbygden att raseras. Vi är mycket oroliga och vädjar därför till dig att agera kraftfullt, både på hemmaplan och i Bryssel.

Här är två exempel på när byråkratin blir smått absurd: Varje vår söker alla lantbrukare EU-stöd. Det är komplicerat att göra en korrekt ansökan. Ett enda litet fel kan leda till stora sanktioner och avdrag, även om felet är helt oavsiktligt. Det leder till stor oro.

Såmaskinerna arbetar just nu på högvarv ute på åkrarna eftersom raps och höstspannmål är betydligt mer lönsamma än vårgrödor. Samtidigt måste lantbrukarna redan nu ha nästa års EU-ansökan i åtanke. Många måste ha minst 5 procent av sin åkermark som ekologiska fokusarealer – ett av våra nya byråkratiska begrepp. Problemet är bara att reglerna för hur dessa får se ut 2017 inte är klara än.

Ändå förväntas lantbrukarna leva upp till kraven! I värsta fall kan de tvingas att plöja upp fina grödor för att lägga mark i träda. Ett annat – akut – problem är företagsstöden i landsbygdsprogrammet. Vi är snart halvvägs in i programperioden2014–2020. Ändå är det fortfarande mest förseningar i regelverk,  tillämpningar och utbetalningar. Många företag är helt beroende av att få investeringsstöd för större investeringar. Det är svårt, kostsamt och arbetskrävande att göra en ansökan. Den bedöms av två myndigheter, först Jordbruksverket och sedan länsstyrelsen. Handläggningstiden blir dubbel – vem kom på den idén?

Lantbrukaren får inte påbörja sin investering förrän ansökan är hos länsstyrelsen. Sedan kan det dröja två år innan beslutet fattas. Två år är mycket lång väntan för ett företag som vill investera, utöka och kanske ge fler arbetstillfällen. Och banken beviljar ofta inte lån innan det finns ett klartecken för investeringsstöd.

Vi vet att EU:s regler är ytterst detaljerade och svåra att införa, men EU-byråkratin är inne på en mycket farlig väg. Reglerna måste vara tydliga och gå att tillämpa praktiskt. Lantbrukare och rådgivare tvingas i dag att anpassa verksamheten till den gigantiska byråkratin i stället för att ha fokus på produktivitet och affärsmässighet. Utöver EU-reglerna har vi svåröverskådliga nationella bestämmelser inom miljö, djurskydd och vattenskydd. Det finns goda skäl för dem, men tillsammans blir allt en matta av krångel som riskerar att helt kväva företagen på landsbygden.

Bäste Sven-Erik! Som medlem i vårt nordligaste hushållningssällskap vet du att vi finns nära landsbygdens företagare och deras verksamhet. Vi arbetar för att utveckla svensk landsbygd. Vi träffar dig gärna för att berätta mer om hur våra medlemmarsverklighet ser ut och vad som behöver göras.

För mer information, kontakta någon av Hushållningssällskapens Vd:ar

Mats Halling, Kalmar-Kronoberg-Blekinge 0705-491069

Frida Carlsson, Jönköping, 0708-290976

Mikael Kivijärvi, Norrbotten-Västerbotten, 070-600 50 55

Mattias Grapenfelt, Jämtland, 070-190 59 84

Anders Segebo, Västernorrland, 0706 57 05 26

Bo Selerud, HS Konsult, 070-200 97 75

Lennart Johansson, tf Östergötland, 0708 29 08 31

Mats Pettersson, Gotland, 0703 16 04 01

Jonas Enström, Värmland,0705 15 00 30

Monica Andersson Skall, Väst, 073 747 15 90

Monica Andersson Skall, tf Skaraborg, 073 747 15 90

Margareta Helander, Sjuhärad, 070-3565530

Sven Fajersson, Skåne, 0705 49 53 91

Erik Stjerndahl, HIR Skåne, 0708 16 10 10

Jesper Broberg, förbundsdirektör, Hushållningssällskapens förbund 070-2299878