Följ projektet Matlabbet på webben!

Matlabbet är ett Projekt som går ut på att spela in tre stycken inspirerande filmer som visar matexperiment för barn i förskola, särskola och fritidsverksamheter. Tillhörande handledningar ska också produceras.

Läs som allt aktuellt i projektbloggen här!

Syftet med projektet är att väcka barn och ungdomars nyfikenhet kring mat och matlagning, så att de vågar prova nya smaker och livsmedel.

Projektets mål

Att producera tre inspirerande filmer som är ca 20 min långa med tillhörande handledning, ca 15 sidor långt. Filmerna kommer visa olika matexperiment som pedagogerna/lärarna på förskola, förskola och fritidsverksamhet kan göra.

Handledningarna kommer beskriva de olika experimenten och övningarna steg för steg, vilken utrustning som behövs samt ett litet manus för lärarna/pedagogerna om vad man kan prata med barnen om i de olika övningarna/experimenten.

Effekten av projektet blir att alla pedagoger inom förskolan, fritids och särskolan får inspiration, ökade kunskaper, en positiv inställning och ett informativt material för att kunna väcka barns nyfikenhet och intresse för mat.

Filmerna kommer visa hur man kan jobba med mat i projektform och samtidigt involvera andra teman så som färg, form, siffror, bokstäver, språk, kultur och inte minst vår kropp & hälsa.

Experimenten kommer vara inspirerade från SAPERE-metoden som är en beprövad metod för att stimulera sina sinnen när det gäller mat. Arbetsmodellen och materialet kan efter avslutat projekt användas av alla som jobbar med barn och ungdomar i hela landet.

Projektets överlevnad

Projektansvarig har varit och testat experiment på några barngrupper, vilket var mycket uppskattat. Pojektansvarig har även varit i kontakt med studenterna på högskolan i Halmstad och presenterat projektet för förskolestudenterna.

Delaktighet

Barnen på de verksamheter som är samarbetspartners i projektet kommer vara med under resans gång med både delaktighet under framtagningen av experimenten och under inspelningen av de tre filmerna.

Samarbete

Högskolan i Halmstad

Vitsippans förskola

Hovgårdsskolans fritidsverksamhet

Slottsjordsskolans särskola

Barnens Bästa Bord

Forskaren Hanna Sepp

Riksförbundet FUB

Ny nordisk mat/Barn, mat och hälsa i Norden

SIK