Om Hushållningssällskapet

När du vill utveckla dig själv, din produktion eller dina affärer. Hushållningssällskapet finns över hela landet.

Hushållningssällskapet är 17 fristående sällskap över hela landet som tillsammans och var för sig erbjuder kunskap för landets framtid. Vi driver naturbruksgymnasier, försöksgårdar, forskningsprogram, projekt för bättre mat – och erbjuder rådgivning för lantbrukets och landsbygdens utveckling.

Drygt 700 medarbetare – främst rådgivare, lärare, projektledare, forskare och fältförsökspersonal – delar en gemensam vision om en landsbygd som lockar med ett näringsliv som växer. Vi har ca 40 000 medlemmar.

Använd filtreringsfunktionen uppe till vänster bredvid loggon för att hitta ditt närmaste Hushållningssällskap!

Historien sträcker sig ända tillbaka till 1791, då landets första Hushållningssällskap etablerades på Gotland. När vi kom till för över två hundra år sen var det i ett annat Sverige, där lantbruket utgjorde grunden för hela nationens välstånd. Då, när svälten var en verklighet i många svenska hushåll, behövdes ny kunskap för en mer rationell livsmedelsproduktion.

Idag finns kunderna inom lantbruk, skog, livsmedel och flera andra näringar. De flesta verkar på landsbygden, medan andra gör affärer av landsbygdens resurser. Därtill kommer många uppdragsgivare inom offentlig sektor, elever på naturbruksgymnasier och 40000 medlemmar över hela landet. Verksamheten sker inom rådgivning och utbildning samt i forskning, fältförsök och utvecklingsprojekt.

Landets 17 hushållningssällskap är samlade i Hushållningssällskapens Förbund. Tillsammans driver vi ett 60-tal anläggningar, bland annat naturbruksgymnasier, försöksstationer och gårdar.

Vi är stolta över vårt ursprung där hushållning med jordens resurser är en central del. Framtiden finns bland annat på våra naturbruksgymnasier, i lantbrukarens nya kostall där jobbet blir effektivare och mindre slitsamt och hos skogsägaren som efter goda råd får bättre betalt för sitt virke. Den finns hos sjuåringen som får bättre skolmat, vid försöken ute på fälten och i stugbyn som lyckats nå nya marknader.

Framtiden för oss är allt detta tillsammans: barnens hälsa, elevernas utveckling, ett hållbart samhälle – och utveckling, lönsamhet och bättre affärer för våra kunder.

Vad kan Hushållningssällskapet göra för dig?

När du vill lära nytt och växa som människa, när du vill effektivisera din produktion och utveckla dina processer, när du vill göra bättre affärer och tjäna mer pengar på sista raden – sök din närmaste kontakt här nedan.

Välkommen!