Om oss

KUNSKAP FÖR LANDETS FRAMTID
Vi utvecklar och förmedlar kunskap för hållbar utveckling och lönsamhet i landsbygdens näringar.

Vi på Hushållningssällskapet arbetar för de näringar som vill utveckla landsbygdens resurser, för medlemmarnas, kundernas, andra intressenters och vår egen framtid. Det sker genom företagsrådgivning, konsultuppdrag, utbildning, utvecklingsprojekt och försök.
Att hushållning med jordens resurser är en självklarhet för oss i Hushållningssällskapet, det hörs på namnet.

Vi är en fristående organisation vilket gör att vi alltid kan se till kundens bästa. De råd vi ger grundar sig på de förutsättningar som finns. Att vi alltid satsar helhjärtat och med stort engagemang får du på köpet!

Genom vår breda verksamhet och kunskapsbas kan vi erbjuda en helhet under ett och samma tak. Rådgivningen kan ske individuellt eller i grupp, vid besök eller per telefon. Vi kan också erbjuda föreläsningar inom flera av våra kunskapsområden.
Våra kunskapsområden är Landsbygd och landsbygdsturism, Lantbruk, Mat och hälsa, Trädgård, Ekonomi och juridik och Projektutveckling.

Tillsammans med vår medlemmar gör vi landsbygdens röst hörd, både i städerna och ute i bygderna, men även i kontakten med myndigheter och politiker.

Välkommen att kontakta oss!

Karta

Hitta din kontakt. Vi väntar på att få höra från dig.