Remissyttrande 2016

Listan uppdateras löpande.

November

Torvutvinningens och torvanvändningens klimat- och miljöpåverkan

Förslag till ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om miljöersättningar, ersättningar för ekologisk produktion och kompensationsstöd

Oktober

Statens jordbruksverks föreskrifter om ansökan av jordbrukarstöd

Yttrande Miljötillsynsutredningen

Promemorian Miljöbedömningar 

September

Förslag till ändring om miljöersättningar, ersättningar för ekologisk produktion och kompensationsstöd

Augusti

Förslag på Statens jordbruksverks föreskrifter om stöd för minskad mjölkproduktion

Juni

Om företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar samt stöd för lokalt ledd utveckling

Förslag till begränsningar av vissa användningar av växtskyddsmedel

Remiss avseende ändringar i Statens Jordbruksverks föreskrifter om statligt stöd till produktion av biogas från gödsel

April

Yttrande undersökningar av förekomst av växtskadegörare

Mars

Förslag till ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om miljöersättningar, ersättningar för ekologisk produktion och kompensationsstöd

Tillstånd till användning av kemiska bekämpningsmedel inom vattenskyddsområden – vägledning för prövningen

Uppdrag om växtskyddsforskning 

Februari

Målbilder för god miljöhänsyn vid skogsbruksåtgärder

Januari

Förslag till ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter om ansökan av jordbrukarstöd

Förslag till ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om miljöersättningar, ersättningar för ekologisk produktion och kompensationsstöd

 

Karta

Hitta din kontakt. Vi väntar på att få höra från dig.