Förbundsstämma

Årsstämman är Hushållningssällskapens Förbunds högsta beslutande organ. Hushållningssällskapens Förbunds stämma utgörs av ombud som utses vid de enskilda självständiga Hushållningssällskapens årsstämmor.

2019

Förbundsstämma 2019 hålls den 22 maj på Drottninggatan 95 B i Stockholm, i KSLA:s hus.

2018

Förbundsstämman 2018 hölls den 23-24 maj i Piteå med Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten som värd.

I samband med stämman firades att förbundet fyllt 70 år.

Stämmohandlingar 2018 inscannade kompletta

Om förbundsstämman

Varje Hushållningssällskap har rätt att vara representerad med minst två ombud vid förbundsstämman. Fullmäktige utgörs av medlemmarnas valda representanter och väljs av hushållningsgillen enligt regler som fastställs på Hushållningssällskapets stämma. Förvaltningsutskottet väljs av fullmäktige enligt regler som framgår av dess stadgar.

Hushållningssällskapens Förbund skall ha en verkställande direktör som utses av förbundsstyrelsen. Hushållningssällskapens Förbund har revisorer som utses av Hushållningssällskapens Förbunds ordinarie stämma.

Hushållningssällskapens Förbunds beslutande organ enligt nedan:

  • Förbundsstämma
  • Förbundsstyrelse
  • Ordförandekonferenser
Karta

Hitta din kontakt. Vi väntar på att få höra från dig.