Om oss

Hushållningssällskapens förbund är en ideell förening. Förbundets uppgift är bland annat att företräda Hushållningssällskapen på nationell och internationell nivå.

Hushållningssällskapens Förbund bildades 1948 som ett resultat av Hushållningssällskapens ökande behov av samordning. Detta beroende främst på minskade kontakter med staten, som dittills genom lantbruksstyrelsen haft en samordnande funktion.

Förbundet ska även inspirera till verksamhetsutveckling, förmedling och utbyte av kunskap samt samordna överenskomna verksamheter inom Hushållningssällskapen. Detta sker via konferenser, möten och arbetsgrupper. Förbundet ska stödja och inspirera till lönsamhet hos de enskilda Hushållningssällskapet. Bland annat genom att aktivt leta och identifiera gemensamma affärer eller genom att minska kostnader genom gemensamma inköp av varor och tjänster.

Vid den årliga förbundsstämman väljs en förbundsstyrelse. Det operativa arbetet vid förbundskansliet leds av Jesper Broberg, förbundsdirektör. Medlemmarnas engagemang är av avgörande betydelse för förbundets verksamhet.

Medlemmarna har vid förbundsstämman 2012 beslutat att driva Hushållningssällskapets kultur och verksamhet i riktning mot balans mellan tradition-Utveckling, Fri-Tillsammans och Samhällsnytta-Affärer. En viktigt målsättning är att den affärsverksamhet som Hushållningssällskapet driver är lönsam.

Hushållningssällskapets värderingskub

Förbundets uppdrag

Sedan förbundsstämman 2015 arbetar Hushållningssällskapens Förbund med fyra övergripande uppdrag.

  1. Ansvara för mötesformer och kommunikationsinsatser för ökad sammanhållning och samverkan mellan landets Hushållningssällskap
  2. Ansvara för att utveckla och förvalta det gemensamma varumärket Hushållningssällskapet
  3. Företräda och kommunicera Hushållningssällskapets gemensamma intressen och erbjudande för marknad och myndigheter
  4. Stödja och inspirera till lönsamhet och tillväxt hos medlemmarna.

 

 

Karta

Hitta din kontakt. Vi väntar på att få höra från dig.