Odlarservice (Torslunda)

Torslunda
Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge tog över Torslunda 2013. Sedan dess har verksamheten utvecklats med flera inriktningar som trädgårdsutbildning, produktutveckling inom livsmedel, växtodlingsrådgivning, fältförsök och markkartering. Platsen och de olika verksamheterna finns nu under det gemensamma namnet Hushållningssällskapet Torslunda.

Torslundas läge och förutsättningar gör det till en naturlig plats att hålla fältvandringar på. Byggnaderna ligger omslutna av den trädgård som trädgårdsutbildningen vårdar och direkt utanför finns våra försöks- och demonstrations odlingar. Kretsloppshuset är unikt och perfekt som samlingsplats för föredrag och kaffepauser.

Odlarservice
Odlarservice är det övergripande namnet för verksamheter som berör fältförsök, markkartering och övriga uppdrag med mätning och provtagning.

Fältförsöksverksamheten utför försök med grödor och specialgrödor som finns i området. Fokus är att utföra växtodlingsförsök med hög vetenskaplig kvalitet i alla tänkbara grödor, tex. vall, spannmål, oljeväxter, olika baljväxter, potatis, lök mm. Försöken omfattar sortprovning, vallodling, växtskydd, ogräs, växtnäring, jordbearbetning, etablering, urlakning, fånggrödor och odlingssystem inom både konventionell och ekologisk odling. För att få bra försöksresultat så ställer vi stora krav på försöksplatserna. Det måste finnas förutsättningar för att försöket ska bli bra: är det ett åkervensförsök så måste det finnas god tillgång på åkerven o s v. Det enskilda försöket ska även läggas på ett område som har likartade förutsättningar över hela ytan, detta för att säkerställa att ingen del av försöket missgynnas. Utöver detta så bör försöket vara tillgängligt för att vi ska kunna utföra ett effektivt arbete. En del av försöken ligger på Torslunda, men merparten försök ligger ute hos lantbrukare på Öland och i områden norr och söder om Kalmar. Uppdragen varierar och vissa försök kräver förutsättningar som gör att vi använder försöksplatser i hela Hushållningssällskapets Kalmar Kronoberg Blekinges område.

Markkartering är som regel den bästa investering en lantbrukare kan göra. Lantbrukaren får då dokumentation på jordarnas pH status samt växtnäringsinnehåll, vilka sedan är underlag för att fatta rätt beslut om gödslingsstrategi och kalkning. Vår markkarteringspersonal utför markkartering över hela Kalmar, Kronoberg och Blekinge. Att utföra markkartering och sammanställa dokumentationen kräver engagerad personal och bra utrustning. För att effektivisera markkarteringen har vi en Wintex 2000. Det är en robust jordprovtagare som kan ta jordprover i alla slags jordar ned till 60 cm djup.

Inför markkarteringsåret 2018 planerar vi att införa Markkartering.se. Det är en webbaserad tjänst som kommer att ge lantbrukarna nya möjligheter till ett effektivt utnyttjande av den gjorda markkarteringen. Här kommer man på ett enkelt sätt se markkarteringskartor, planera åtgärder och göra uppföljningar. Här finns också möjlighet att tillverka styrfiler för fosfor, kalium och kalktillförsel.

Sammanfattningsvis har Hushållningssällskapet Torslunda stor utvecklingspotential. Detta tack vare unik miljö, engagerad personal och verksamhet inom områden som kommer att ha stor betydelse för framtiden.

Kontakta oss på telefon 0480-156 70.

Adress:
Ölands Skogsby 106B
386 92 Färjestaden

 

Hush_Utvcentrum_Torslunda_AC_2014

Karta

Hitta din kontakt. Vi väntar på att få höra från dig.