Ölands Lantbruksutställning 1938 – Digitaliserad

Ölands Lantbruksutställning arrangerades på Borgholms kungsgård, nuvarande Borglanda flygplats, utanför Borgholm den 23-26 juni 1938. Initiativtagare var Gustaf Cedergren i Långlöt som också blev ordförande i utställningsstyrelsen.

Utställningen arrangerades av Ölands hushållningsgillen med stöd från kommuner, banker, jordbrukets närstående företag och enskilda. Totalt 25 000 besökte utställningsdagarna. På platsen uppfördes provisoriska stallar för bortåt 400 djur, visningsring, hedersläktare, musikestrad, tälthallar för hemslöjdsutställning, lokaler för restaurang, toaletter med mera.

En utställning av lantbruksmaskiner och redskap inkluderade drygt hundratalet företag. En tältstad för 400 djurskötare och annan utställningspersonal restes jämte provisoriska vatten- och elledningar. Utställningen dominerades av Hästen. Från den ursprungliga ölandshästen hade under slutet av 1800-talet och början av vårt eget sekel avlats fram både varm- och kallblod av hög klass. Över 300 hästar deltog och den öländska hästaveln stod på sin toppunkt innan det stundande världskriget och mekaniseringen inom jordbruket gav hästen en mer underordnad roll såväl inom jordbruk som inom militära förband.

Nötboskapen inkluderade ett hundratal djur och på svinsidan fanns ett femtiotal grupper och individuellt utställda djur. Fåraveln hade vid tidpunkten ett bottenmärke och endast ett fåtal djur visades liksom mindre grupper av fjäderfä.

Utställningen öppnades på midsommarafton av jordbruksministern Axel Persson till musik av Kronobergarnas musikkår samt uppvisning av en tjugofem man stor kavalleristtropp beriden på ölandsuppfödda hästar. Priser delades ut till de mest framgångsrika utställarna och invigningsdagen avslutades med festmiddag på Badrestauranten i Borgholm. Många faktorer medverkade till lantbruksutställningens framgång.

Jordbruket hade övervunnit den svåra krisen i början av 30-talet, den moderna turismen hade kommit igång och kommunikationerna hade förbättrats. Det var det öländska lantbrukets största manifestation genom tiderna, en glansfull folkfest som satte Öland och det öländska jordbruket på kartan.

Informationen är angiven utifrån text av Olle Ericsson, presskommissarie och sekreterare i utställningsstyrelsen 1938.