Ökat intresse för lantbruksutbildning

I regeringens kommande livsmedelsstrategi pekas brist på arbetskraft ut som ett kommande problem för svenskt lantbruk.

Men enligt Anders Norberg, lärare vid naturbruksgymnasiet i Gamleby, är trenden på väg att vända.

Läs hela texten från Elmia här.