Ökad samverkan mellan Hushållningssällskapen Skaraborg och Väst

Hushållningssällskapet Skaraborg har idag tagit beslut om anställning av en t.f. VD.
Anställningen av VD sker i samverkan med Hushållningssällskapet Väst.

Monica Andersson Skall kommer att vara VD i Hushållningssällskapet Skaraborg på halvtid från idag och fram till 2017-12-31.
Monica Andersson Skall kvarstår under denna tid som VD på halvtid för Hushållningssällskapet Väst.

I hennes uppdrag att leda de båda verksamheterna sätts fokus på möjligheterna att nå en ökad samverkan mellan Hushållningssällskapen. Målet är att under denna tid kunna hitta och utveckla såväl marknadsområden som att nå ökad effektivitet.

 

Hushållningssällskapet Skaraborg    Hushållningssällskapet Väst 
 Christer Eliasson    Robert Svensson
 Ordförande  Ordförande