Ökad lammöverlevnad

Inbjudan till konferens om ökad lammöverlevnad

25 oktober 2019

Plats: Gyllene Uttern, Gränna

Tema: Ökad lammöverlevnad under slutet av dräktigheten.

Föreläsare: Professor Neil Sargison, University of Edinburgh

Cathrine Erichsen, veterinär, ph.d.-studerande, Edinburgh, Medlem i Team Fårerådgivning

Mötesledare: veterinär Kalle Hammarberg
Dessutom på talarlistan veterinär Åsa Lindqvist och agronom Birgit Fag

Start 09.30 med fika, Slut kl 17

Deltagandet är kostnadsfritt. Sista anmälningsdag är 26 september. Först till kvarn gäller.

Arrangör: Hushållningssällskapet med del finansiering från Europeiska Jordbruksfonden för Landsbygdsutveckling. Konferensen sker i direkt anslutning till Lammproducenternas Lamm2019

För ytterligare information kontakta Birgit Fag på Hushållningssällskapet Tel 0708-29 05 45
mail: birgit.fag@hushallningssallskapet.se