Ökad kunskap kring hantering av ull

I förra veckan var Sara Arvidsson från Hushållningssällskapet Halland tillsammans med 11 får- och lammproducenter från olika delar av Sverige på studieresa i England. Syftet med resan var att öka kunskapen om ullens hantering och dess möjligheter som ett hållbart material och som en produkt att sälja från lantbruksföretag.

10–13 oktober var det dags för studieresa till England. Gruppen besökte företag och organisationer från olika delar av ullens värdekedja, allt från producent och ullinsamling till spinneri och färdig slutprodukt. De fick också en inblick i hur engelsk lammproduktion fungerar samt kunskaper om marknad och försäljning.

Gruppen besökte följande organisationer och platser under studieresan:

British Wool

Shearwell Data

Gårdsbesök hos Nick Jasper i Devon

The Natural Fibre Company

Mole Valley Farmers