Ökad ekologisk grönsaksodling genom virtuella studieresor

Under hösten 2021 och vintern 2022 kommer Hushållningssällskapet att sända åtta studiebesök via webben, filmade hos duktiga grönsaksodlare runt omkring i Sverige. Projektet skapar nya möjligheter och vem som helst kan följa med!

Det nationella projektet som har namnet ”Ökad ekologisk grönsaksodling genom virtuella studieresor med mentorskap och kompetensutveckling” har som mål att få fler professionella grönsaksodlare i Sverige. Det kommer att bli en virtuell studieresa till småskaliga och storskaliga ekologiska grönsaksodlare runt om i landet.

Läs mer här: