Öka kväveutnyttjandet i flytgödseln!

Är danskarnas teknik att försura flytgödsel med svavelsyra något för oss i Sverige? Och resten av länderna runt Östersjön?
Det håller våra rådgivare Line och Hanna på att reda ut.

Genom att tillsätta svaveIsyra till flytgödsel sänks pH så ammoniaken stannar kvar i gödsel. Gödselvärdet ökar och på köpet svavelgödslas grödan samtidigt. I projektet Baltic Slurry Acidification ska vi sammanställa kostnaden för att tillsätta svavelsyra, växtnäringseffekten, vad för lagar som reglerar användningen av syra, arbetsmiljöregler, transport  m.m. och informationen ska spridas till lantbrukare, myndigheter och andra intressenter. Samma sak görs i länderna runt om Östersjön.

Vill du veta mer om försurning av flytgödsel, mejla line.strand@hushallningssallskapet.se

Våra svenska partners är JTI och Br. Göranssons maskinstation. Stockholms läns landstings miljöanslag finansierar vår del av projektet tillsammans med Interreg Baltic sea region, EU.

Läs mer i broschyren här >>

bsr_logo_small-png  stockholms-lans-landsting_rgb