Öjebyn Agro Park växer: viktig investering för nästa generations företagare i norr

Mer mark, fler lokaler och storslagna framtidsplaner. Hushållningssällskapet har köpt SLU:s försöksstation i Öjebyn och vill skapa ett nav för de gröna näringarna. – Det här ger oss kraft för framtiden, säger vd Mikael Kivijärvi.

Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten har köpt gamla SLU-fastigheten i Öjebyn där de bedrev verksamhet fram till början av 2000-talet. När SLU flyttade sin försöksverksamhet till Umeå fick Hushållningssällskapet köpa trädgårdsdelen, men lantbruksdelen har stått tom och övergiven sedan dess.

– Med de klimatförändringar som sker ser vi en jätteviktig uppgift att säkerställa forskning och utveckling i norra Sverige. Den här anläggningen är grunden för det, därför är det viktigt att ha kvar den, säger Kivijärvi.

Köpet innefattar SLU:s gamla försöksgård – med ladugårdar, övriga lokaler samt mark – och ger Hushållningssällskapet helt nya möjligheter.

– Vi vill äga den, då kan vi investera långsiktigt i infrastruktur för den här forskningen och utvecklingen. Vi kommer att hitta verksamheter och då får vi också dynamiken i ett kluster som är en del av vår vision för Öjebyn. Vi ska ha många företag från de gröna näringarna som skapar ett mervärde för varandra.

Hade det inte varit bättre att låta en lantbrukare köpa gården?
– Vår roll är att förmedla kunskap, för att göra det behöver vi en gård där vi kan testa, skapa erfarenheter och sedan förmedla dem till lantbrukarna. Det är ju bättre att vi gör misstagen än att lantbrukarna gör det. Samtidigt är det viktigt att poängtera att den mark vi inte behöver ska arrenderas ut. Vi ska inte lägga en våt filt över näringen, det här ska alla vinna på.

Hur ser Öjebyn Agro Park ut om 20 år?
– Då har vi ett naturligt nav för de gröna näringarna i norra Sverige. Det är hit man kommer för att ta skapa utveckling, gå på mässor och ta del av spetskunskap. Vi bidrar till att det skapas nya, kraftfulla företag – kanske inom ett område som vi inte ens känner till ännu. Det viktiga är att skapa en kreativ, dynamisk miljö för att vitalisera och entusiasmera nästa generations företagare.