Öjeby Lantbruksmässa blir till fältdagar

Med en omvärld som kraftigt förändrats får Öjeby Lantbruksmässa en ännu viktigare roll som kunskaps- och mötesplats för den gröna näringen i Norra Sverige. Ett nytt koncept för året har utformats där man under 3 dagar lyfter högaktuella ämnen kopplade till både försörjningsbalans, livsmedelsstrategi och beredskap genom ett mer fördjupat innehåll där fältvandringarna och demoodlingarna ges större utrymme än tidigare.

– Genom att ge de olika försöksodlingarna mer plats på programmet, där personal från Hushållningssällskapet och branschaktörer tillsammans skapar ett riktigt matigt innehåll i fält hoppas vi att besökaren ska känna att man får med sig ännu mer kunskap och nya tankar hem, säger Jessica Lindberg, Näringslivsutvecklare i projekt Gröna Näringar och samordnare av årets fältdagar på Öjeby Agro Park.

Förutom fältvandringarna kommer det även finnas ett mindre område med utställare, teknikdemonstrationer, företagsaktiviteter, seminarier och såklart mingel med branschkollegor, lunch och kaffeservering och mycket, mycket mer.

Ett axplock ur programpunkterna

Kan smarta sensorer skapa bättre förutsättningar för de gröna näringarna i Piteå? Nyfikenheten på svaret har lett till ett nytt projekt mellan PiteEnergi och Hushållningssällskapet. Teknikutvecklingen inom IoT och sensorer utvecklas snabbt, vilket ger nya möjligheter till användningen av data. Temperatur och fuktnivåer i luft och jord är viktiga parametrar för att optimera odling. Med en odlingsperiod som är kortare och intensivare än i övriga landet är det extra viktigt att veta när förutsättningarna är de rätta.

Vi kommer även att få se resultatet av det 12 ha stora rybsförsöket i projektet MarginUp! som Hushållningssällskapet genomfört tillsammans med RISE visas upp. Skörden torkas och pressas i en ny anläggning för att utvinna olja för bränsleframställning.

På bär och grönsakssidan presenteras bland annat frukt- och bärsortimentet i projektet ”Framtidens frukt och bär”, sortförsök av jordgubbar och svarta vinbär, broccoli och spetskål. Förutom Hushållningssällskapets personal medverkar även Joakim Stefansson från Elitplantstationen och Elisabeth Öberg, Länsstyrelsen på fältvandringarna den 22/8

Fältdagarna på Öjeby Agro Park är en plats där engagemang, kunskap och inspiration tar oss vidare i den pågående resan mot en fungerande och trygg inhemsk livsmedelsförsörjning.

För mer information och fullständigt program se www.ojebylantbruksmassa.se

Kontakt:
Jessica Lindberg, Näringslivsutvecklare, Gröna Näringar, Piteå kommun
0733-44 77 04

Marie Lundberg, affärsområdeschef Hushållningssällskapet Norrbotten/Västerbotten
0706-44 52 12