Nytt webbverktyg ska utbilda skogsägare

Webbkursplattformen ”Gradvis - Skogen i ett förändrat klimat” är ett nytt verktyg för anpassning inför framtidens skogsföretagande.

Klimatförändringar är något som berör alla. Klimatet finns ständigt runt oss och i takt med att klimatet förändras tvingas vi alla att anpassa oss till nya förutsättningar. Hur vi agerar påverkar även i sin tur hur klimatet framöver kommer bli.

För skogssektorn är klimatförändringen kanske mer påtaglig än många andra. Hur man agerar i skogsbruket påverkar koldioxidbalansen i atmosfären. Näringen är också direkt beroende av klimatet. En torr sommar kan ödelägga hundra års tillväxt över en dag och en förskjuten nattfrost på våren kan döda nästa generations plantor över en natt.

Klimatförändringen för också med sig möjligheter att ställa om och öka produktionen. En mildare vinter kan innebära möjligheter att odla nya trädslag och den förlängda växtsäsongen kan öka årstillväxten i skogen. Som skogsägare innebär det att klimatförändringen är ett faktum att ta hänsyn till vid planering av skogsbruk. Och vi ska göra det bästa möjliga av situationen.

Hushållningssällskapets skogsrådgivare presenterar nu en ny utbildningssatsning kring skog och klimatanpassning. Projektet ”Klimatsmart och Klimatsäker Skog” riktar sig främst till dig som är nyfiken på hur skogen påverkas av klimatförändringen. Hur kan skogen riskanpassas och hur utnyttjar man de positiva effekterna i ett varmare klimat?

Utbildningspaketet kommer utöver webbkursen även erbjuda både fysiska och digitala kurser och seminarier. De digitala kurserna guidar dig genom grunderna i hur skogen kommer påverkas av klimatet framöver. Den första kursen ”Gradvis – Skogen i ett förändrat klimat” ger grunderna och en helhetsbild över klimatläget och hur vi anpassar skogsbruket till klimatförändringen. Senare i projektet kommer en fördjupning om skogsbränders beteende. Vid webbinarier och vid de fysiska kurserna avhandlas aktuella ämnen kring skog och klimat. Allt från barkborreskador till arbetet med nya plantmaterial.

Magnus Ekström

– Vi har samlat kunskap kring klimatförändringar och brutit ner det i förklarliga kapitel kring temperatur, nederbörd och vind och hur det påverkar skogsbruket i olika stadier. Det är sedan viktigt att få ett lokalt perspektiv till frågan så man som markägare kan relatera till vetenskapen, säger Magnus Ekström, en av projektledarna inom Hushållningssällskapet.

Kursen är kostnadsfri och finansieras inom Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Här kan du anmäla dig till kursen!