Nytt ungdomsstipendium för studier inom gröna näringarna

För att möta framtida kunskapsbehov inom de gröna näringarna i norr har Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten instiftat ett nytt ungdomsstipendium. Från och med 2023 kan ungdomar som antagits till eftergymnasiala studier ansöka upp till 50 000 kr årligen.

Hushållningssällskapet har i över 200 år uppmärksammat företagar- och landsbygdsinsatser i Norr- och Västerbotten genom olika belöningar och priser. Nu tar man till ett nytt grepp för att möta framtida kunskapsbehov och att få fler ungdomar att vilja utbilda sig inom de gröna näringarna.

Genom ett nyinstiftat ungdomsstipendium kan den som är mellan 18 och 30 år fyllda samt född eller skriven i Norr- eller Västerbotten belönas med upp till 50 000 kr när man blivit antagen till en grön utbildning.

Viktigt med ny kunskap

Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbottens vd Petter Antti pekar på vikten av fortsatt kompetensförsörjning inom de gröna näringarna med tanke på det rådande världsläget och industriutvecklingen i norr.

– Sveriges självförsörjningsgrad är ett högaktuellt ämne, inte minst i Norrbotten och Västerbotten där stora industriinvesteringar sker, och där fler munnar kommer behöva mättas. De gröna näringarna behövs för att basindustrin skall kunna utvecklas, säger Antti.

I takt med att de stora investeringarna landar i länen måste det till mer arbetskraft och service, kopplat till ökad inflyttning. Utan en ökad regional livsmedelsproduktion riskerar vi att vår redan låga självförsörjning relativt sett minskar ytterligare menar han.

– Här har Hushållningssällskapet som oberoende rådgivningsorganisation en central roll att fylla. Vårt uppdrag är att leverera en kedja av rådgivning från gården där produktionen sker, via förädlingsindustri och till slutkonsument. Med vårt nya ungdomsstipendium, som vi kallar Grön framtid, hoppas vi att fler ungdomar väljer en grön utbildning så att vi kan möta de framtida kunskapsbehoven för hela livsmedelskedjan och för att skapa en hållbar framtid för våra län, säger Antti.

Stipendiet kan delas på max 2 stipendiater per år och det är Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbottens Förvaltningsutskott som beslutar vem eller vilka som blir årets stipendiater. Ansökan är öppen till den 28 februari och görs på Hushållningssällskapets webbplats.

Fakta | Hushållningssällskapets Ungdomsstipendium – Grön framtid

  • 50 000 kr årligen kan delas på max 2 stipendiater
  • Sökande ska vara född eller skriven i Norrbotten eller Västerbotten och vara mellan 18 och 30 år fyllda, samt vara antagen till en eftergymnasial utbildning inom de gröna näringarna med bas i jord eller skog.
  • Ansökan är öppen till den 28 februari.