Nytt projekt om ”Potatis i tiden”

Projektet ”Potatis i tiden” skall leta reda på historiskt intressant arkivmaterial där potatis ingår och göra det lättillgängligt för en stor målgrupp. Därigenom skapas intresse kring svenskt traditionellt kulturarv kopplat till mat, dryck och måltider.

Syftet med projektet är att väcka intresse för historien och ta fram kunskap som kan användas i olika sammanhang samt ge underlag för storytelling för företag som marknadsför potatis. Gamla recept kan användas direkt eller fungera som inspiration. Lyfta fram olika som har speciell historia och lokal förankring. Projektet ska främja lokal utveckling.

Jordbruksverkets motivering är att projektet ryms inom Landsbygdsprogrammet 2014-2020 och man har prioriterat ansökan i enlighet med de nationella urvalskriterier som bygger på målen i programmet.

Svensk Potatis kommer att driva projektet i samarbete med Hushållningssällskapet Väst, Eleonor Schütt samt Hushållningssällskapet Skaraborg, Åsa Röhlin

Kontaktperson: Lars Elofson, projektledare och informationsansvarig på Svensk Potatis, tel: 076-80 86 494, lars.elofson@svenskpotatis.se