Nytt nummer av Arvensis

Allt är inte som det ser ut vid en första anblick. Det gäller till exempel det engelska systemet för vinstdelning mellan jordägare och brukare, share farming, och det gäller höga kvävegivor till spannmålen.

I Arvensis antar vi utmaningen att gräva djupare. Inte sällan visar sig saker vara annorlunda än vad det verkar vid en första anblick. Det engelska ”Share farming” inspirerar svenska lantbrukare för upplägg för delad vinst mellan jordägare och brukare. Men systemet bygger på ett skatteregelverk som gör det lönsamt för jordägare att betraktas som ”farmers”. Stefan Gustavsson går på djupet och benar ut vad i systemet som är intressant för svensk del.

Säsongens höga kväveoptimum har lett till budskap om höga kvävegivor. På något vis är det lätt att ta till sig budskapet om att höga kvävegivor är lönsamma. Men höga N-givor är såklart inte alltid rätt. Nils Yngveson har vridit och vänt på försökssiffror i vete och sett sorter som tappar mycket i avkastning när kvävet tar slut och andra som inte reagerar nämnvärt. Mattias Hammarstedt har sett detsamma i en försöksserie där sorterna Praktik och Mariboss reagerat helt olika.

Om detta och mycket mer kan du läsa i det nya numret av Arvensis.

Ur innehållet i Arvensis nr 8 2015:

  • Mer kväve till rätt sort. Reagerar olika på kväve, Nils Yngveson, HIR Skåne
  • Vilsen i vallen. Sen, torktålig, högavkastande? Linda af Geijersstam, Hushållningssällskapet Kalmar
  • Markägare och brukare delar. Engelsk risk- och vinstdelning, Stefan Gustavsson, HIR Skåne
  • Fånga kväve och stöd i ett. Minskad arealflexibilitet, Olof Pålsson, HIR Skåne
  • Sex år med maltkornet Quench. Rätt protein mellan stupstockarna, Anders Pålsson, HIR Skåne
  • Hela paletten krävs mot molke. Bekämpas tidigare än vi trott, Madeleine Wiström, Hushållningssällskapet Östergötland
  • Sortanpassa kvävegödslingen. Praktik och Mariboss skiljer ut sig, Mattias Hammarstedt, HIR Skåne
  • Höstraps – plöja eller strip-till? Hur snabb etablering klaras, Björn Roland, Hushållningssällskapet Skaraborg
  • Beståndsuppbyggnad för hög skörd. Målet är många kärnor, Göran Bergkvist, SLU
  • Vete – en slump att upprepa. Syntetiskt vete kan öka skördarna, Ida Lindell, HIR Skåne

Arvensis nr 8 är hos prenumeranterna 14 december.

Se också Arvensis facebooksida