Hur fieldsmart är du?

Att göra rätt åtgärd i rätt tid är grunden i all växtodling - att vara "fieldsmart" helt enkelt. Då krävs både omdöme, erfarenhet och kunskap. För att utvecklas krävs dessutom att våga utmana sig själv att bli lite bättre än förra året. Få inspiration och läs mer hur du kan göra i det nya numret av Arvensis.

Ur innehållet i Arvensis nr. 8,  2016:

 • Kvävegiva efter höstvetesort, Mattias Hammarstedt, HIR Skåne
 • Mät höstrapsen med satellitbild,  Carl Blackert, Hushållningssällskapet Halland
 • Hjälp vallen tåla torkan Linda af Geijersstam, Hushållningssällskapet Kalmar
 • Högre skördar kräver mer fosfor, Henrik Nätterlund, HS Konsult
 • Många val för prissäkring 2017, Anders Pålsson, HIR Skåne
 • Blandad åkerböna positivt, Louice Lejon, Hushållningssällskapet Östergötland
 • Sötpotatis för svensk odling, Oskar Hansson, HIR Skåne
 • Hönshirs ökar i vårsäden, Lars Andersson, Institutionen för växtproduktionsekologi, SLU
 • Mer kväve till Planet, Mattias Hammarstedt, HIR Skåne
 • Flera keminyheter, Rikard Andersson, HIR Skåne
 • Ingen mulleffekt med 60 års halm, Lena Friberg, HIR Skåne
 • Så hittas mikronäringsbrist, Karin Hamnér, SLU
 • Så förbättras fiberkvaliteten, Emma Rudberg, Växa Sverige och Linda af Geijersstam, Hushållningssällskapet Kalmar

 

Prenumerera och läs mer om Arvensis här