Nytt nummer av Arvensis

Med detta späckade dubbelnummer vill vi ge dig underlag vid nya och viktiga beslut. När ogräsen inte bara är besvärliga utan även resistenta mot det som varit bästa kemiska lösningen mot dem, måste vi tänka om. Dessutom stor guide till årets stora begivenhet i Lantbrukssverige, Borgeby Fältdagar.

Ur innehållet i Arvensis nr.  4/5 2016:

 • Ogräsen utmanar höstrapsen Per-Erik Holmgren, HIR Skåne
 • Höstveteskörden på väg norrut Nils Yngveson, HIR Skåne
 • Baldersbrån står kvar – tänk resistensstrategi redan nu Margareta Björk, Växa Sverige
 • Renkavle äventyrar odlingen – Atlantisresistenta plantor bekymrar Olof Pålsson & Emma Hjelm, HIR Skåne
 • Lerhaltskarta till din tjänst – Utsädes-styrfil efter markdata.se Camilla Persson, HIR Skåne
 • Kraftsamla med pressat mjölkpris Annica Hansson, Pauliina Jonsson, Claes Åkerberg, Susanne Bååth Jacobsson, Växa Sverige
 • Lagra eller inte lagra – raps är intressant för lagring Anders Pålsson, HIR Skåne
 • Tema Borgeby Fältdagar – mässkarta, Gropen, odlingar & maskindemo
 • Arvensis seminarier – förkovra dig på Borgeby Fältdagar
 • Manganeffekt med kombisådd höstsäd Anders Adholm, HIR Skåne
 • Smart kväve med gröngödsling Per Modig, HIR Skåne
 • Oklar ekonomi i strukturkalkning Lena Friberg, HIR Skåne