Nytt nummer av Arvensis

Årets viktigaste dag. Det är något viktigt med den här tiden. Även om man i sitt företag kan tyngas av dåliga spannmålspriser och ett osynkat arrendepris är vi nu mitt i den tiden på året då väldigt många åtgärder i fält kan göra skillnad i lönsamhet.

Vi har det Linda af Geijersstam kallar årets viktigaste dag, när förstaskörden i vallen tas. Vi har den nya kunskapen om när tisteln ska tas för bästa effekt. Tillväxtreglering är en faktor som kan göra skillnad mellan lönsamt och icke lönsamt. Bladgödsling är ett annat sätt att med det lilla extra hamna närmre rätt proteinhalt, att utnyttja CropSAT ett annat. Bevattning är också en mycket lönsam åtgärd där vattenkalkylen visar på minus, menar Frans Johnson. Samtidigt ser faktiskt grödpriserna bättre ut på fem års sikt menar Anders Pålsson. Och Axel Lundberg visar på hur man kan komma vidare i sitt företagande genom att jämföra sig med andra.

Trevlig läsning! Det nya numret kommer ut den 2 maj 2016.

Ur innehållet, Arvensis nr 3, 2016

 • Tillväxtreglerad kvarnvete Nu kan den säljas, Mattias Hammarstedt HIR Skåne
 • Högre skördar med bevattning Med negativ vattenkalkyl, Frans Johnson Hushållningssällskapet Kalmar
 • Benchmark banar vägen Lönsamt att jämföra med andra, Axel Lundberg HIR Skåne
 • Vallskördetidpunkten kan breddas Med samma foderkvalitet, Nilla Nilsdotter-Linde, SLU m.fl.
 • Bättre priser på sikt Lagren spås sjunk på fem års sikt, Anders Pålsson, HIR Skåne
 • På hugget mot tistel Ska tuktas före den fått fem blad, Per Ståhl, Hushållningssällskapet Östergötland
 • Hur funkar CropSAT? Så skapas vegetationsindexkartorna, Mats Söderström, SLU
 • Nytt om fusarium Säkrar grynhavrens kvalité, Michaela Baumgardt, HIR Skåne
 • Bladgödsla för rätt proteinhalt Kan tillföras sent med sprutan, Camilla Persson, HIR Skåne
 • Mer skadesvamp i plöjningsfritt Men rikare mikroliv motverkar kanske, Hanna Friberg, SLU
 • Ekorrsvingel ingen raritet Oroande ökning i frövallarna, Emma Hjelm, HIR Skåne