Nytt nr av Arvensis ute nu!

Idag kommer Arvensis nr 6 2017 ut. Tidningen för dig som vill ligga i främsta ledet och är i behov av bra beslutsunderlag och effektiv kompetenshöjning inom lantbruk.

Förbättra markens bördighet

I detta nummer av Arvensis koncentrerar vi oss på åtgärder som  på några års sikt kan ge resultat för markens bördighet. Som exempelvis reducerad jordbearbetning och mellangrödor som ger mat och vila till maskarna.

Hur vet vi då att vi lyckats förbättra markens bördighet?

Att räkna antalet maskar är ett alternativ, se Jens artikel på sidan 8 hur det går till. Tepåse-metoden för att få ett mått på den biologiska aktiviteten i marken är ett annat alternativ som beskrivs på sidan xx. Och tvärtemot vad många tror ökar faktiskt mullhalten i svensk åkermarken. Åtminstone om man tittar som ett genomsnitt för landet, läs mer på sidan 28.

Borgeby Fältdagar – temat Smart tillage

På Borgeby fältdagar fanns också mycket intressant kring bördighet. Hann du inte med riktigt allt dessa två dagar så har vi här plockat russinen ur kakan med artiklar från Gropen och temat Smart tillage.

I senaste nr kan du även läsa om:

Mask slår stål på djupet Tuggar jord och skapar gångar, Jens Blomquist, Agraria Ord & Jord

Markpackning kvar under lång tid Tre år sedan packningen i Gropen, Hans Nilsson, Jordbruksverket

Lättetablerat efter mellangröda Funkar med svenska förhållanden, Marcus Willert, HIR Skåne

Säkrare skördeprognos i majs Modellen ger bättre sortval , Magnus Halling & Mårten Hetta SLU, Linda af Geijersstam, Hushållningssällskapet Kalmar

Hackar raps sådd med Rapid Kem och radhacka fält i fält, Patrik Svanström, HIR Skåne

Insekterna ett gissel i rapsen Sen bekämpning verkar bäst, Gunilla Berg & Dinara Behaderovic, Växtskyddscentralen Alnarp, Jordbruksverket, Anders Adholm, HIR Skåne

Ogräsbekämpning på hösten Effektivast i höstsäd, Patrik Svanström, HIR Skåne

Redskap efter behov mot rotogräs Tukta mekaniskt, Jakob Eriksson, Hushållningssällskapet Halland

Markens mullhalt ökar Mer vall med fler hästar, Thomas Kätterer, Christopher Poeplau, Gunnar Börjesson, Martin Bolinder. SLU

Bearbetning i nya spår Jordbearbeta lagom och smart, Marcus Willert, HIR Skåne

Ekorrsvingel på frammarsch Ett förrädiskt gräsogräs, David Gottfridsson, HIR Skåne

Trevlig läsning!

Och du, glöm inte gilla oss på facebook

Inte prenumerant? Klicka in här och bli det redan idag!