Nytt maskindemogrepp på Borgeby Fältdagar 2018

Pressmeddelande 18 december 2017

Valldemonstrationen får hett sällskap

I förlängning av mässans mest populära maskindemonstration – valldemon –  kommer det 2018 för första gången visas gödseltunnor. Därmed tas ett helhetsgrepp om vallskördekedjan där slåtterkross, press och exakthack får sällskap av flytgödseltunnor med ramp eller nermyllningsaggregat.

Valldemonstration, Borgeby Fältdagar

”Spridningsteknik av flytgödsel diskuteras i många lantbruksföretag idag” berättar Mats Håkansson växtodlingsrådgivare och ansvarig för valldemonstrationen.”Det här blir en komplett maskindemonstration av vallkedjan som den kan se ut på de gårdar som har den senaste tekniken, och ett ypperligt tillfälle att se maskinerna live i samband med vallskörd.”

Jordbearbetningsdemon i nytt sammanhang

Ytterligare en nyhet är att valldemonstrationen och jordbearbetningsdemonstrationen kommer att köras på samma plats. Efter vallmaskiner och gödseltunnor kommer jordbearbetningsredskap att röra sig av samma yta.

Fredrik Hallefält, teknikrådgivare och ansvarig för maskindemonstrationerna på Borgeby Fältdagar kommenterar; ”Nu kommer vi att kunna visa maskinerna under nya förutsättningar. Dessutom får vi chansen att lyfta frågan hur man bäst bryter en vall genom att det visas på plats.”

 

Har du några frågor om mässans maskindemonstrationer?

Kontakta: Fredrik Hallefält, HIR Skåne och Borgeby Fältdagar, +46 708161030
e-post: fredrik.hallefalt@hushallningssallskapet.se

Borgeby Fältdagar i Skåne, 27-28 juni 2018
Lantbruksmässan firar 20 år i fält och är idag en naturlig mötesplats för professionella lantbrukare. Huvudarrangör är HIR Skåne. Varje år möts över 420 svenska och internationella utställare och fler än 20 000 besökare. Medarrangörer är Hushållningssällskapet Skåne, Lantmännen, LRF Media, Sparbanken Skåne, Väderstad och Yara.