Nytt från projektet Rörflen som affärsidé – Nya rörflenaffärer

Hushållningssällskapets nationella projekt om det energieffektiva och fleråriga gräset rörflen närmar sig avslut i mars 2015. Utifrån projektets mål om att utveckla användning och affärer baserade på rörflen, har en mängd aktiviteter genomförts både inom detta projekt och i samverkan med andra.

Här kan du läsa mer om vad Rörflen har potential att användas som, enligt den samlade kunskapen:

Nyhetsbrev Rörflen som affärsidé 15-02-04

Ser du fler användningsområden?
Hör av Dig om du har tips och idéer, men det brådskar!

Cecilia Wahlberg Roslund, Projektledare

cecilia.wahlberg@hushallningssallskapet.se
Tel/SMS 070-397 09 99

Projektresultat och senaste nytt sammanfattas och presenteras vid vår slutaktivitet 24 mars i Nybro. Välkommen!