Nyhetsbrev september ute nu!

Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbottens nyhetsbrev för september finns nu för läsning på hemsidan. Nyhetsbrevet kommer ut 4 gånger per år och innehåller de senaste nyheterna från landsbygden i Norrbotten och Västerbotten.

I de senaste nyhetsbrevet kan du bland annat läsa om vårt nya projekt för att utveckla den småskaliga livsmedelsproduktionen, en sammanfattning om aktiviteterna på öppen gård vid Öjebyn Agro Park, och om SFI-deltagarna som lär sig språket genom odling.

Klicka här får att komma till nyhetsbreven.

Vill du vara med i sändlistan och få Nyhetsbreven med e-post?
Kontakta infonord@hushallningssallskapet.se