Nyheter / Landsbygdsutveckling

Kommunen vill bli mer lokal – med hjälp av Hushållningssällskapet

Här är Luleå Kommuns nya giv. Tillsammans med Hushållningssällskapet vill man få in fler lokala och småskaliga producenter i den nya livsmedelsupphandlingen som annonserades förra veckan.

– Jag hoppas att så många lokala producenter som möjligt ser möjligheterna och deltar i anbudsförfarandet, säger Pelle Johansson, matkonsulent på Hushållningsällskapet.

Mindre varukorgar, möjlighet till säsongsleverans samt separat upphandling av transporter. Luleå kommuns nya livsmedelsupphandling skapar betydligt större möjligheter för småskaliga lokala producenter att delta i det offentliga upphandlingsarbetet och leverera lokal mat till de offentliga verksamheterna.

– Vi har fått det här uppdraget av våra politiker och verkligen försökt skapa möjligheter för de småskaliga lokala leverantörerna att komma in, säger Hannah Watts, livsmedelsupphandlare på Luleå Kommun.

1 2 3 4 14